[Gỗ hương nguyên khối] Lư xông trầm gỗ hương

82.000 

Lư xông trầm gỗ hương nguyên khối
-Lư xông trầm được làm bằng gỗ hương nguyên khối vân tự nhiên cực đẹp.

-Gồm: 1 lư, 1 miếng chống cháy; 1 nắp lư

Danh mục: