Nhang Khoanh Trầm Hương Cao Cấp

250.000 

Nhang khoanh trầm hương hay còn gọi là nhang vòng là dạng nhang từng khoanh tròn, không có lõi tăm bên trong. Loại nhang này đáp ứng được nhu cầu thời gian đốt dài.